Over TEED.nl

TEED.nl is een weblog over media, gadgets, innovatie, design, web en (online) marketing en advertising. Wij schrijven over onderwerpen die we spannend vinden, onderwerpen die relevant zijn. Gadgets en hun impact, advertising en hun resultaat en over het internet in al haar facetten. Wij zijn een nerds en toch ook weer niet. Op TEED.nl verschijnt alleen content die wij waardevol genoeg vinden om te delen. Soms publiceren wij gesponsorde content maar ook alleen als wij onder de veronderstelling verkeren dat de boodschap van de adverteerder in kwestie waardevol is voor onze lezers. De gepubliceerde advertorials zijn geschreven door het team van TEED.nl.

Ook schrijven voor TEED.nl?

Ben je thuis in de wereld van media, gadgets, innovatie en advertising en lijkt het je leuk om een bijdrage te leveren aan TEED.nl? Drop a line! Wij zijn erg benieuwd te horen wat jij wilt bijdragen aan TEED.nl en doen dan altijd graag iets voor je terug. Je zorgt in ieder geval voor wat personal branding en eeuwige roem, uiteraard.
 TEED.nl is een weblog over media, gadgets, innovatie, design, web en (online) marketing en advertising. Wij schrijven over onderwerpen die we spannend vinden, onderwerpen die relevant zijn. Gadgets en hun impact, advertising en hun resultaat en over het internet in al haar facetten. Wij zijn een nerds en toch ook weer niet. Op TEED.nl verschijnt alleen content die wij waardevol genoeg vinden om te delen. Soms publiceren wij gesponsorde content maar ook alleen als wij onder de veronderstelling verkeren dat de boodschap van de adverteerder in kwestie waardevol is voor onze lezers. Deze gesponsorde content wordt aangeleverd door Blogmij en Unruly Media. De gepubliceerde advertorials zijn geschreven door het team van TEED.nl.

Sinds september 2009 worden hier op dagelijkse basis posts over technologie geplaatst door:

Steven Post Uiterweer
Paul Domen
Tristan van Goolen