TEED.nl is een weblog over media, gadgets, innovatie, design, web en (online) marketing en advertising, gelanceerd in september 2009. Wij schrijven over onderwerpen die we spannend vinden, onderwerpen die relevant zijn. Gadgets en hun impact, advertising en hun resultaat en over het internet in al haar facetten. Wij zijn een nerds en toch ook weer niet. Op TEED.nl verschijnt alleen content die wij waardevol genoeg vinden om te delen. Klinkt tof, toch? Al gezien wat we eventueel voor jou kunnen betekenen?